DELETION LIST OF SRER 2019

 

 

SL NO AC NAME 
1 185-Uttarpara
2 186-Sreerampur
3 187-Champdani
4 188-Singur
5 189-Chandannagar
6 190-Chunchura
7 191-Balagarh (SC)
8 192-Pandua
9 193-Saptagram
10 194-Chanditala
11 195-Jangipara
12 196-Haripal
13 197-Dhanekhali (SC)
14 198-Tarakeswar
15 199-Pursurah
16 200-Arambag (SC)
17 201-Goghat (SC)
18 202-Khanakul